امروز : شنبه 9 مهر 1401

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4.546کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4.556کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 436کیلوگرم160000
نبشی 446کیلوگرم160000
نبشی 536کیلوگرم159000
نبشی 546کیلوگرم159000
نبشی 556کیلوگرم159000
نبشی 646کیلوگرم160000
نبشی 656کیلوگرم160000
نبشی 666کیلوگرم160000
نبشی 756کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 766کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 776کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 866کیلوگرم155000
نبشی 876کیلوگرم159000
نبشی 886کیلوگرم159000
نبشی 1086کیلوگرم160000
نبشی 10812کیلوگرم160000
نبشی 10106کیلوگرم160000
نبشی 101012کیلوگرم160000