امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی ماهان ذوب

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نام محصولسایزضخامتوزنبارگیریقیمت
نبشی 4*50*50 ماهان ذوب
440کارخانه149003
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب
880کارخانهتماس بگیرید
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب

10100کارخانهتماس بگیرید
قیمت نبشی

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4.546کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4.556کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 436کیلوگرم160000
نبشی 446کیلوگرم160000
نبشی 536کیلوگرم159000
نبشی 546کیلوگرم159000
نبشی 556کیلوگرم159000
نبشی 646کیلوگرم160000
نبشی 656کیلوگرم160000
نبشی 666کیلوگرم160000
نبشی 756کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 766کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 776کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 866کیلوگرم155000
نبشی 876کیلوگرم159000
نبشی 886کیلوگرم159000
نبشی 1086کیلوگرم160000
نبشی 10812کیلوگرم160000
نبشی 10106کیلوگرم160000
نبشی 101012کیلوگرم160000
قیمت نبشی

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)
نبشی 5*70*70 آریان فولاد70*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 7*70*70 آریان فولاد70*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آریان فولاد100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه150005
نبشی 12*120*120 آریان فولاد120*120*12آریان فولاد66کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 3*40*40 آریان فولاد40*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانه153003
نبشی 4*40*40 آریان فولاد40*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه150507
نبشی 8*80*80 آریان فولاد80*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 4*50*50 آریان فولاد50*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه150507
نبشی 5*50*50 آریان فولاد50*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه148501
نبشی 5*60*60 آریان فولاد60*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 6*60*60 آریان فولاد60*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه150507
قیمت نبشی

قیمت نبشی شکفته

گروه صنعتی شکفته مشهد
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته1012کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد30*30*3شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد154006
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد40*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد154006
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد50*50*5شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد60*60*6شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته712کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد153504
قیمت نبشی

قیمت نبشی ناب تبریز

ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 2.5*40*40 ناب40*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 3*45*45 ناب45*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*45*45 ناب45*45*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز157500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز161500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز154500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز158500
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز158000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز158000
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*70*70 ناب70*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز159000
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز159000
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز156000
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز160000
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز156000
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز160000
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

66کیلوگرمکارخانه تبریز154500
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز154500
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز158500
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز158000
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز158500
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز162500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز157500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز812کیلوگرمکارخانه تبریز161500
نبشی 10*100*100 ناب100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز154500
قیمت نبشی

قیمت نبشی ظهوریان

فولاد ظهوریان مشهد
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 ظهوریان100*100*10ظهوریان106کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 2.5*30*30 ظهوریان30*30*2.5ظهوریان2.56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریان30*30*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 4*40*40 ظهوریان40*40*4ظهوریان36کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 3*50*50 ظهوریان50*50*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 4*50*50 ظهوریان50*50*4ظهوریان46کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 5*50* 50ظهوریان50*50*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 5*60*60 ظهوریان60*60*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 8*80*80 ظهوریان80*80*8ظهوریان76کیلوگرمکارخانه155008
قیمت نبشی

قیمت نبشی منظومه

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 4*50*50 منظومه50*50*4منظومه46کیلوگرمکارخانه اصفهانتماس بگیرید
نبشی 3*40*40 منظومه40*40*3منظومه36کیلوگرمکارخانه اصفهانتماس بگیرید
نبشی 5*50*50 منظومه50*50*5منظومه56کیلوگرمکارخانه اصفهان150005
نبشی 6*60*60 منظومه60*60*6منظومه66کیلوگرمکارخانه اصفهان150005
نبشی 8*80*80 منظومه80*80*8منظومه86کیلوگرمکارخانه اصفهان150005
قیمت نبشی

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزمتراژوزن شاخه کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 2/5*3*3 سپهر ایرانیان-67سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155200
نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان-68سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان-610.5سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه158000
نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان-614سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان-615سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه158000
نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان-618سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155000
نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان-622سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156000
نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان-628سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156500
نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان-632سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156500
نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان-658سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156500
نبشی 10*10*10 سپهر ایرانیان-690سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155000
نبشی 12*12*12 سپهر ایرانیان-6125سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155000
قیمت نبشی

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 40*3 سبک جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب159500
نبشی 40*3 جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب155400
نبشی 40*4 سبک جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب155300
نبشی 40*4 جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب154400
نبشی 50*3 سبک جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب159500
نبشی 50*3 جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب154400
نبشی 50*4 سبک جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب154200
نبشی 50*4 جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب153900
نبشی 50*5 سبک جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب154000
نبشی 50*5 جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب153900
نبشی 60*3 جاوید بناب60*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب159500
نبشی 60*4 جاوید بناب60*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب154400
نبشی 60*5 جاوید بناب60*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب149500
قیمت نبشی

قیمت نبشی نستا

فولاد نستا
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 32.5-کیلوگرم-
نبشی 42.5-کیلوگرم155000
نبشی 43-کیلوگرم155000
نبشی 53-کیلوگرم-
نبشی 88-کیلوگرم-
نبشی 42-کیلوگرم160000

قیمت نبشی در بازار : پروفیل فولادی که دارای سطح مقطع L شکل هستند، به عنوان نبشی شناخته می شوند. نبشی ها به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم بندی می شوند. در دسته بندی دیگر می توان به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم کرد. در نقشه های ساختمانی برای نام گذاری نبشی، اگر به صورت بال مساوی باشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود و اگر نبشی به صورت بال نامساوی نباشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود.

قیمت نبشی در بازار بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. از دلایلی که بر نوسان قیمت نبشی در بازار تاثیر گذار است، نوسان قیمت آهن، قیمت جهانی سنگ آهن، میزان عرضه و تقاضای آن، افزایش قیمت نفت، هزینه حمل و نقل و نرخ تورم جهانی می باشد.

در شرکت آرسیس فولادفروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت انجام می شود. برای خرید نبشی با تناژ بالا می توانید از کارشناسان تخفیف خوب بگیرید.

قیمت نبشی در بازار اصفهان

خرید نبشی از آرسیس فولاد

خرید نبشی در بازار آهن ایران و اعتماد به یک شرکت آهنی از دغدغه های بزرگ خریداران می باشد. شرکت آرسیس فولادبا فعالیَت قانونی زیر نظر اتحادیه و خدمات قابل ارائه، مشتری را برای خرید هرچه بهتر و آسان تر هدایت می کند.

قیمت نبشی در تلگرام

بهترین قیمت نبشی در تلگرام توسط شرکت آرسیس فولاد، به صورت روزانه بروز رسانی می شود. برای عضویت در تلگرام آرسیس فولادروی دکمه زیر کلیک نمایید.

سوالات متداول خرید نبشی

برای خرید نبشی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای مشاوره کامل و تخصصی می توانید از طریق کارشناسان آرسیس فولادمشاوره تخصصی دریافت نمایید.

برای خرید به صورت قسطی باید از کجا شروع کنم؟

به دلیل نوسانات شدید بازار، از خرید قسطی معذوریم.

نامگذاری نبشی ها بر چه اساسی است؟

در نامگذاری نبشی ها به دو ویژگی طول بال و ضخامت توجه می شود. مثلا نبشی 60*60*6، هرکدام بال نبشی ها 60 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر می باشد.

کاربرد نبشی برای چه مواردی می باشد؟

نبشی ها بیشتر برای ساخت ستون و خرپا، ساخت قالب فلزی، اتصال پل به ستون،