امروز : یکشنبه 31 تیر 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)
نبشی 5*70*70 آریان فولاد70*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 7*70*70 آریان فولاد70*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آریان فولاد100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه150005
نبشی 12*120*120 آریان فولاد120*120*12آریان فولاد66کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 3*40*40 آریان فولاد40*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانه153003
نبشی 4*40*40 آریان فولاد40*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه150507
نبشی 8*80*80 آریان فولاد80*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 4*50*50 آریان فولاد50*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه150507
نبشی 5*50*50 آریان فولاد50*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه148501
نبشی 5*60*60 آریان فولاد60*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 6*60*60 آریان فولاد60*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه150507