امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی 86انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 812انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 106انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 1012انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 126انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 1212انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 146انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 1412انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 166انبار آهن مللکیلوگرم156000
ناودانی 1612انبار آهن مللکیلوگرم156000