امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 40*3 سبک جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب159500
نبشی 40*3 جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب155400
نبشی 40*4 سبک جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب155300
نبشی 40*4 جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب154400
نبشی 50*3 سبک جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب159500
نبشی 50*3 جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب154400
نبشی 50*4 سبک جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب154200
نبشی 50*4 جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب153900
نبشی 50*5 سبک جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب154000
نبشی 50*5 جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب153900
نبشی 60*3 جاوید بناب60*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب159500
نبشی 60*4 جاوید بناب60*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب154400
نبشی 60*5 جاوید بناب60*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب149500