امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

فولاد ظهوریان مشهد
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 ظهوریان100*100*10ظهوریان106کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 2.5*30*30 ظهوریان30*30*2.5ظهوریان2.56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریان30*30*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 4*40*40 ظهوریان40*40*4ظهوریان36کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 3*50*50 ظهوریان50*50*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 4*50*50 ظهوریان50*50*4ظهوریان46کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 5*50* 50ظهوریان50*50*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه155008
نبشی 5*60*60 ظهوریان60*60*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 8*80*80 ظهوریان80*80*8ظهوریان76کیلوگرمکارخانه155008