امروز : یکشنبه 31 تیر 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته

گروه صنعتی شکفته مشهد
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته1012کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد30*30*3شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد154006
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد40*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد154006
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد50*50*5شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد60*60*6شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته712کیلوگرمکارخانه مشهد153504
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد153504