امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

نامسایزمتراژوزن شاخه کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 2/5*3*3 سپهر ایرانیان-67سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155200
نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان-68سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان-610.5سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه158000
نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان-614سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان-615سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه158000
نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان-618سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155000
نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان-622سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156000
نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان-628سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156500
نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان-632سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156500
نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان-658سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه156500
نبشی 10*10*10 سپهر ایرانیان-690سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155000
نبشی 12*12*12 سپهر ایرانیان-6125سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه155000