امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

شما می توانید قیمت ورق سیاه کارخانجات تولیدکننده مانند فولاد مبارکه اصفهان، اکسین، کاویان اهواز و فولاد سبا اصفهان را به صورت لحظه ای از طریق جداول قیمت درج شده در این صفحه بررسی و دنبال کنید. قیمت ورق از حدود ساعت 13:00 در بازار محصولات فولادی منتشر و به روز رسانی می شود.

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم225000
ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم218000
ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم218500
ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم237000
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم240000
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم238000
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم240000
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم238000
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم239500
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم241500
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم239500
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم241500
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم239000
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم241000
قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

مجتمع فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم225000
ورق 2.5 سیاه فولاد سبا رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق 4 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم218500
ورق 5 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم237000
ورق 6 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم238000
ورق 6 سیاه فولاد سبا شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم240000
ورق 8 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم238000
ورق 8 سیاه فولاد سبا شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم240800
ورق 10 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم239500
ورق 10 سیاه فولاد سبا شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم241500
ورق 12 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم239500
ورق 12 سیاه فولاد سبا شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم241500
ورق 15 سیاه فولاد سبا رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم239000
ورق 15 سیاه فولاد سبا شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم241000
قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.2بنگاه اهوازکیلوگرم242000
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1بنگاه اهوازکیلوگرم242000
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم230000
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم230000
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم230000
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم230000
ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم230000
ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم230000
ورق 50 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم230000
قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه اکسین

فولاد اکسین خوزستان
آخرین بروزرسانی : 20 می 2021
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم277500
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم272500
ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم025850
ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم277500
ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم261000
ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم261000
ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم267000
قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 15 می 2021
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
10شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
12شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

فولاد اکسین خوزستان
آخرین بروزرسانی : 15 می 2021
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
20شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
30شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
25شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
35شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
40شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

به آن دسته از آهن آلاتی که سطحی صیقلی و صاف دارند، ورق گفته می شود. ورقهای سیاه را می توان به دو شکل رول و برش خورده خریداری نمود. در تولید انواع ورق معمولا از دو تکنولوژی نورد گرم و سرد استفاده می شود و به ورقهایی که محصول نهایی تولید شده توسط تکنولوژی نورد گرم هستند، ورق سیاه می گویند.

کاربرد ورق سیاه

بسته به ضخامت و استاندارد، از ورق سیاه در صنایع مختلفی چون ساختمان سازی و خودرو سازی بهره می گیرند. از انواع ورق سیاه می توان به ورق ST33 یا همان ST37 اشاره نمود که بیشتر در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع دیگری از این محصول، ورق سیاه ST52 می باشد که بخاطر ضخیم بودن، از آن در ساخت سیلندرهای گاز و انواع تانکر استفاده می شود.

عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه

مهمترین عامل تعیین کننده در قیمت ورق سیاه، ضخامت آن می باشد. این ورق از ضخامت 1.5 میلیمتر تا 200 میلیمتر در بازار وجود دارد. ورقهایی که ضخامت آنها از 15 میل فراتر رود، تنها بصورت شیت یا برش خورده تولید می شود.