امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

گروه صنعتی کچو اصفهان
آخرین بروزرسانی : 23 می 2021

چاپ

محصولسایزحالتضخامتتحویلقیمت(تومان)
لوله گاز توکار
قطر 1طول 62کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز توکار
قطر 1/2طول 62کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز توکار
قطر 1/2-1طول 62کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز توکار
قطر 1/4-1طول 62کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز توکار
قطر 2طول 62کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز توکار
قطر 3/4طول 62کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز رو کار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 1طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 1/2طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 2طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 3/4طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
لوله گاز روکار
قطر 1/2-1طول 62.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید