امروز : یکشنبه 31 تیر 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 17 می 2021

چاپ

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم308000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم308000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم308000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم308000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم308000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم308000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم308000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم308000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم308000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم308000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم308000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم298000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم298000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم298000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم298000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم298000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم298000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم298000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم298000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم298000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم298000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم298000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم298000
قوطی 80 * 403634کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 503641کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 403639کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 90 * 903651کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 1003656کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرمتماس بگیرید