امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت و فروش میلگرد ساده

میلگرد به عنوان فولاد تقویت کننده شناخته می شود ، یک نوار یا سیم فولادی است که به عنوان وسیله تنش در بتن مسلح و سازه های سنگ تراشی تقویت شده برای کمک به بتن تحت فشار زیاد است ، اما از میلگرد مقاومت کششی سازه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد ، میلگرد لپ ها یا تورفتگی ها تغییر شکل یافته است تا پیوند بهتری با بتن برقرار کرده و خطر لغزش را کاهش می دهد. به زبان ساده میلگرد هایی که دارای آج نیستند میلگرد ساده می نامند در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین بتن استفاده می گردد. میلگرد ساده دارای برگ شناسنامه بوده که در آن آنالیز محصول آورده شده است. قطری که در برگ شناسایی این محصول ذکر شده قطر اسمی آن است، اکثر از موارد مصرف این نوع میلگرد نیز میتوان  در صنعت و ساختمان سازی نام برد همچنین برای جوشکاری میلگرد ساده بایستی شرایط پیش گرم طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3131 رعایت شود.

در هر کشور فولاد میلگرد با استاندارد های متفاوتی تولید می شوند قسمت عمده فولادهای آرماتور ایران که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند و به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

– A1این نوع فولاد نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد

– A2 نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد

– A3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد

موارد کاربرد میلگرد ساده

این محصول به عنوان میلگرد دورپیچ دراعضای سازه ای بتن آرمه یا ساختمان های بتن آرمه شفت های صنعتی و در نما مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از رایج ترین اشتباهات در ساختمان سازی استفاده از این نوع میلگرد به عنوان میلگرد حرارتی در ساختمان است زیرا از نظر سختی میلگرد ساده در رده نرم قرار می گیرد وظیفه عمده این میلگردها جلوگیری از تنش های ناشی از جمع شدگی و حرارت بتن است ولی بدلیل نرم بودن آن گزینه مناسبی برای این منظور نیست.

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده همانند میلگرد آجدار و میلگرد استنلس استیل با توجه به کیفیت خوب این میلگردها بسیار مناسب هستند.

*** شماره تماس: 54774 – 021

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-