عید آمد و عید آمد …

آرسیس فولاد به مناسبت تولد حضرت مهدی

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح،
نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست .
میلاد مهدی موعود مبارک باد

 

شرکت آرسیس فولاد

پیشرو در تأمین پروژه های عظیم آهن و فولاد

( برای دریافت مطالب آموزشی و مفید بصورت روزانه و یا پادکست خبری ، از صفحات  “اخبار و مقالات”  آرسیس فولاد آسمان بازدید فرمایید  ??????   )