امروز : یکشنبه 31 تیر 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

خرید شمش

  نام و نام خانوادگی:

  تلفن همراه:

  آنالیز شمش:

  ابعاد شمش:

  طول شمش:

  کارخانه سازنده:

  تناژ مورد نیاز:

  محل تحویل:

  توضیحات بیشتر:

  سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
  میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
  میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
  میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
  میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
  میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
  میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
  میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
  میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
  میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-