میلگرد استیل

انواع میلگرد استیل

  1. استیل L304 که برای دستگاه های مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. استیل L316 ، این نوع برای مواردی مورد مصرف قرار می گیرد که تماس و درگیری آن با اسید زیاد باشد.
  3. استیل 321 ، از آن برای دستگاه بخار و آب جوش 100 درجه سانتی گراد استفاده می کنند.
  4. استیل s310 ، برای وسایل یا کارگاه هایی است که با شعله مستقیم و حرارتی تا 1200 درجه سانتی گراد در ارتباطند ، به کار می رود.
  5. استیل 310 که مصرف آن برای حرارت های بالا و مستقیم است. اگر شعله مستقیم و تا حرارت 1600 درجه باشد از این استیل استفاده می شود.
  6. استیل 420 در قطعات کشاورزی و پمپ آب مورد استفاده قرار می گیرد.

در بازار ایران تمامی این محصولات موجود است و مشکلی در خرید آن وجود ندارد. میلگردها در 4 دسته از جمله بگیر ، نگیر ، نسوز ، آلیاژی تقسیم بندی می شوند. در هریک از این گروه بندی ها نیز تنوع زیادی وجود دارد.

 

ردیفنام محصولتاریخسایزقیمتنمودار
1میلگرد استنلس استیل 30414/8/13985545000نمودار
2میلگرد استنلس استیل 30415/8/13986646000نمودار
3میلگرد استنلس استیل 30416/8/13987747000تست نمودار
4میلگرد استنلس استیل 30417/8/13988848000
5میلگرد استنلس استیل 30418/8/13989949000
6میلگرد استنلس استیل 30419/8/13982250000