تست برگه نمودار

در بازار ایران تمامی این محصولات موجود است و مشکلی در خرید آن وجود ندارد. میلگردها در 4 دسته از جمله بگیر ، نگیر ، نسوز ، آلیاژی تقسیم بندی می شوند. در هریک از این گروه بندی ها نیز تنوع زیادی وجود دارد.

 

ردیفنام محصولتاریخسایزقیمتنمودار
1میلگرد استنلس استیل 30414/8/13985545000نمودار
2میلگرد استنلس استیل 30415/8/13986646000نمودار
3میلگرد استنلس استیل 30416/8/13987747000تست نمودار
4میلگرد استنلس استیل 30417/8/13988848000
5میلگرد استنلس استیل 30418/8/13989949000
6میلگرد استنلس استیل 30419/8/13982250000